HOT YIN

Dit is een rustige vorm van yoga gericht op het stretchen van het bindweefsel. Deze les wordt gegeven in een verwarmde zaal van 30-35 graden.

Hot Yin Yoga is herstellende yoga waarbij de houdingen 3 tot 5 minuten worden vastgehouden, zo heb je meer tijd om je grenzen te verkennen en te verleggen. Je gebruikt je lijf niet om in een houding te komen, maar je gebruikt de houding om je lijf beter te voelen.
Het is dan ook het relatief rustige karakter van een Hot Yin Yoga les dat de meeste deelneemsters aanspreekt.
De les is juist zo lekker doordat je even niet heel intensief hoeft te bewegen, maar juist de tijd kunt nemen voor je lichaam.
This is a peaceful form of yoga focuses on stretching of the connective tissue. This class is taught in a heated room at 30 - 35 degrees.

Hot Yin Yoga's restorative yoga postures which are held 3 to 5 minutes, so you have more time to explore your limits and push. You use your body not to be in a position, but you use the position to feel your body better.

It is, therefore, the relatively quiet character of a Hot Yin Yoga class that appeals to most of the participants.
The lesson is so delicious that you just do not have to move very intense, but rather can take time for your body.