HATHA YOGA

Hatha Yoga betekent de samenvoeging van Shiva, bewuste energie, en Shakti, goddelijke energie. De dans van Shiva en Shakti is een rustige vorm van Hatha Yoga die geschikt is voor alle niveaus. De uitdrukking 'Hatha Yoga' is een combinatie van drie woorden: 'ha' wat betekent de zon, 'tha' betekent de maan, en yoga betekent vereniging of samen komen. Hatha yoga verwijst naar de vereniging van de zon en de maan.

De zon is het symbool van Shiva, die bewustzijn vertegenwoordigt en woont in Sahasrara Chakra (Kruin Chakra) in de kroon van het hoofd. De maan is het symbool van Shakti die goddelijke of Kundalini energie vertegenwoordigt en woont in Muladhara Chakra (Wortel Chakra). De bedoeling is om Shakti, de maan aan te moedigen, om op te stijgen naar de omhelzing van Shiva, de zon.
In de Hatha Yoga lessen gaan we op een meditatieve manier in elke houding focussen op een bepaalde Chakra die bij die houding het meest gestimuleerd werd. We beginnen de les met houdingen die de wortel chakra stimuleren en eindigen met houdingen die de kruin chakra stimuleren. Op deze manier kan je volledig tot rust komen!