Privacy statement

Privacy- en cookie statement

Uw privacy
De Urban Life Health Centre is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar activiteiten. Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop Urban Life Health Centre persoonsgegevens verwerkt van leden, klanten, gebruikers van onze apps en bezoekers van onze website.
Uiteraard worden persoonsgegevens van leden, klanten, gebruikers van apps en bezoekers van de website, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt Urban Life Health Centre zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Urban Life Health Centre B.V., van Aalstlaan 400, 2722 RX Zoetermeer. Zoals de Wet bescherming persoonsgegevens vereist, zijn de verwerkingen van persoonsgegeven aangemeld bij de Toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens.

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor de Urban Life Health Centre uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van haar dienstverlening verzamelt en verwerkt de Urban Life Health Centre persoonsgegevens van u:
• Wanneer u een Urban Life Health Centre lidmaatschap afsluit om u te kunnen informeren over lidmaatschaps-aangelegenheden;
• Wanneer u producten en/of diensten van de Urban Life Health Centre afneemt. Dit kan via onze (web)winkels, het Leden Service, inclusief de Urban Life Health Centre apps;
• Wanneer u contact heeft met de Urban Life Health Centre. Dit contact kan telefonisch zijn (waarbij gesprekken door het Leden Service kunnen worden gemonitord voor trainings- en kwaliteitsdoeleinden), maar hieronder verstaan wij ook indien u ons via e-mail benadert, het contactformulier invult, gebruik maakt van de chatfunctie, meedoet aan enquêtes, prijsvragen of (panel)onderzoeken, gebruik maakt van onze (mobiele) websites inclusief apps, inlogt op uw account, u aanmeldt voor nieuwsbrieven of ons via social media benadert;
• Voor interne analyses voor procesverbetering, de ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek;
• Om leden/bezoekers van haar (nieuwe) producten en diensten op de hoogte te houden, rechtstreeks maar ook bijvoorbeeld door campagnes via social media, waarbij de Urban Life Health Centre rekening tracht te houden met voorkeuren op basis van aangeschafte of afgenomen producten en/of diensten en interesses op basis van met uw toestemming vastgelegd gebruik van onze (mobiele) websites (inclusief gebruikte apps).

E-mail
De Urban Life Health Centre onderdelen en de Urban Life Health Centre dochtermaatschappijen* hebben ieder eigen nieuwsbrieven. Wanneer u uw toestemming heeft gegeven voor het verzenden van een nieuwsbrief dan wordt deze toegezonden. U kunt uw toestemming altijd intrekken door u af te melden voor de betreffende nieuwsbrief in de afmeldlink.

Uw e-mailadres wordt verder gebruikt voor het toesturen van informatie over (nieuwe) producten en diensten door de Urban Life Health Centre en haar dochtermaatschappijen* indien u daarvoor toestemming heeft gegeven. Die toestemming kunt u altijd intrekken door gebruik te maken van de afmeldlink in het toegezonden e-mailbericht of door een e-mail te sturen naar Urban Life Health Centre, onder vermelding van WBP, info@urbanlifehealthcentre.com

*Dochtermaatschappijen: 
•    Geen
    
Recht van verzet
Indien u in het geheel geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten of diensten, dan kunt u een e-mail te sturen aan ons via info@urbanlifehealthcentre.com onder vermelding van WBP.

Gebruik van persoonsgegevens door derden.
Urban Life Health Centre B.V. laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden zelf toe voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden.

Social Media.
Urban Life Health Centre gaat graag, via het web en (eigen) social media kanalen, in dialoog met leden, klanten, gebruikers van apps en bezoekers van de website over haar organisatie, producten en/of diensten. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via social media kenbaar worden gemaakt te beantwoorden. Urban Life Health Centre volgt actief hiervoor het internet en social media kanalen, zoals Facebook, Twitter en blogs. Hierbij spant Urban Life Health Centre zich in om discussies op deze kanalen te volgen, daaraan deel te nemen en/of proactief op in te gaan en individuele, relevante vragen en opmerkingen te beantwoorden. Urban Life Health Centre behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan discussies en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, Urban Life Health Centre (persoons-) gegevens vast zal leggen. Deze zullen uiteraard in overeenstemming met dit privacy beleid worden verwerkt. Urban Life Health Centre is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan zijn social media kanalen of de content op zijn social media kanalen. Indien u vragen of opmerkingen heeft, kan kunt u contact opnemen met Urban Life Health Centre via info@urbanlifehealthcentre.com

De Urban Life Health Centre  app’s
De Urban Life Health Centre biedt een deel van haar dienstverlening aan door middel van apps. Door apps kunnen persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt. Ook het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens via apps valt onder dit privacy-en cookie statement.
De Urban Life Health Centre kan ten behoeve van een goede werking van de app bij de installatie ervan toestemming vragen voor toegang en verwerking van bepaalde persoonsgegevens.

Gebruik van cookies
De Urban Life Health Centre maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit is een klein eenvoudig bestandje met gegevens dat of op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen of in de sessie van uw browser staat.
In het
Cookie statement leest u alles over het gebruik van cookies door de Urban Life Health Centre.

Websites van Urban Life Health Centre en andere websites
Op de websites van Urban Life Health Centre treft u een aantal links aan naar andere websites. De Urban Life Health Centre kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Vragen
Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan:
Urban Life Health Centre, e-mail: info@urbanlifehealthcentre.com
Meldpunt kwetsbaarheden​
Bent u deskundig en ontdekt u een kwetsbaarheid in onze systemen? Help ons dan door deze kwetsbaarheid te melden. Zo kunnen we samen de veiligheid en betrouwbaarheid van onze systemen verbeteren.

Wijzigingen
De Urban Life Health Centre behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien de Urban Life Health Centre een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop Urban Life Health Centre uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website(s), in nieuwsbrieven of in de Kampioen.
Zoetermeer, 3 mei 2017