Algemene Voorwaarden


Artikel 1: Definities
• 1.1 Urban Life Health Centre (ULHC): de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan ULHC op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties.
• 1.2 Klant: de wederpartij van ULHC die een product of dienst afneemt.

Artikel 2: Toepasselijkheid en geldigheid
• 2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij ULHC als opdrachtnemer optreedt.
• 2.2 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op de gratis proefles.
• 2.3 Afwijkingen van en aanvullingen op tot stand gekomen overeenkomsten dan wel deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze door ULHC uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
• 2.4 Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3: Voorwaarden deelname:lessen, behandelingen, workshops, cursus en retreats
• 3.1 Klant kan uitsluitend deelnemen als vooraf de betaling is voldaan.
• 3.2 Het Registratieformulier vooraf volledig is ingevuld en ondertekend.
• 3.3 Klant voldoet aan de criteria van de gestelde huisregels.

Artikel 4: Rittenkaarten, Leskaarten en Losse lessen
• 4.1 Een rittenkaart, leskaart (maandkaart) Yoga (onbeperkt/hot) en/of Vitality is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
• 4.2 Een rittenkaart van vijf, tien of twintig lessen is respectievelijk maximaal drie, zes of twaalf maanden geldig vanaf de dag van overeenkomst.
• 4.3 Een leskaart kan elk moment van de maand ingaan. Een leskaart van één, drie, zes of twaalf maanden is respectievelijk één, drie, zes of twaalf maanden geldig vanaf de dag van overeenkomst.
• 4.4 Er geldt geen opzegtermijn voor rittenkaarten en leskaarten en lopen automatisch af aan het einde van de looptijd.
• 4.5 ULHC verleent geen restitutie op rittenkaarten en leskaarten (ook in het geval van natuurrampen en pandemie)
• 4.6 Het lesrooster is te vinden op de website. Dit rooster kan door ULHC desgewenst worden gewijzigd, ook behoudt ULHC zich het recht voor lessen te annuleren. Wijzigingen in het lesrooster geven geen recht op restitutie van reeds betaalde rittenkaarten, leskaarten, incasso abonnementen of verlenging hiervan.
• 4.7 Reservering van de (hot) yogalessen vindt plaats via het online lesrooster (Punchpass) met een geldige leskaart.
• 4.8 Bij zwangerschap of ziekte kan met overlegging van een verklaring verloskundige en/of medische verklaring arts/specialist in overleg vooraf tussen Klant en ULHC, een leskaart van drie, zes of twaalf maanden voor bepaalde tijd opgeschort worden.

Artikel 5: Incasso Abonnementen (hot) yoga: Maandelijks- en Jaar abonnement
• 5.1 Een Incasso abonnement is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
• 5.2 Een Incasso abonnement van onbeperkt of 1 x per week (hot) yoga is geldig vanaf de dag van overeenkomst, door invulling en ondertekening van het machtigingsformulier of door het invullen van het online machtigingsformulier.
• 5.3 Een Incasso abonnement kan elk moment van de maand ingaan.
• 5.4 Er geldt 1 maand opzegtermijn vanaf de startdatum van het incasso abonNement. Er vindt na opzegging dus nog éénmaal een incasso plaats.
• 5.5 De Klant verplicht zich tot het betalen van 12 maal incasso’s bij het overeenkomen van het Jaar abonnement. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk.
• 5.6 ULHC verleent geen restitutie op Incasso abonnementen (ook in het geval van natuurrampen en pandemie).
• 5.7 Het lesrooster is te vinden op de website. Dit rooster kan door ULHC desgewenst worden gewijzigd, ook behoudt ULHC zich het recht voor lessen te annuleren. Wijzigingen in het lesrooster geven geen recht op restitutie van reeds betaalde, incasso abonnementen of verlenging hiervan.
• 5.8 Bij zwangerschap of ziekte kan met overlegging van een verklaring verloskundige en/of medische verklaring arts/specialist in overleg vooraf tussen Klant en ULHC, een Incasso abonnement voor bepaalde tijd opgeschort worden.

Artikel 6: Incasso Abonnementen Vitality & (Hot) yoga: Maandelijks- en Jaar abonnement
• 6.1 Een Incasso abonnement is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
• 6.2 Een Incasso abonnement is geldig vanaf de dag van overeenkomst, door invulling en ondertekening van het machtigingsformulier of door het invullen van het online machtigingsformulier.
• 6.3 Een Incasso abonnement kan elk moment van de maand ingaan.
• 6.4 De klant kan maximaal 3 maanden de credits (t.w.v. 30 euro) sparen, hierna moeten de credits besteed worden aan de diensten van het Vitality Centre.
• 6.5 Er geldt 1 maand opzegtermijn vanaf de startdatum van het incasso abonNement. Er vindt na opzegging dus nog éénmaal een incasso plaats.
• De Klant verplicht zich tot het betalen van 12 maal incasso’s bij het overeenkomen van het Jaar abonnement. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk.
• 6.6 ULHC verleent geen restitutie op Incasso abonnementen (ook in het geval van natuurrampen en pandemie).
• 6.7 Het lesrooster is te vinden op de website. Dit rooster kan door ULHC desgewenst worden gewijzigd, ook behoudt ULHC zich het recht voor lessen te annuleren. Wijzigingen in het lesrooster geven geen recht op restitutie van reeds betaalde, incasso abonnementen of verlenging hiervan.
• 6.8 Bij zwangerschap of ziekte kan met overlegging van een verklaring verloskundige en/of medische verklaring arts/specialist in overleg vooraf tussen Klant en ULHC, een Incasso abonnement voor bepaalde tijd opgeschort worden.

Artikel 7: Workshops en cursussen
• 7.1 Een inschrijving voor het volgen van een workshop of cursus wordt door ULHC aanvaard met het voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
• 7.2 Klant kan uitsluitend aan de workshop of cursus deelnemen, als vooraf het lesgeld is voldaan.
• 7.3 ULHC behoudt zich het recht voor om ten aanzien van workshops en cursussen organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

Artikel 8: Behandelingen & diensten Vitality Centre
• 8.1 Een afspraak voor behandeling/dienst kan via email (info@receptie.nl) of via het lesrooster (met een geldige leskaart) gemaakt worden.
• 8.2 De behandelaar of coach is geen fysiotherapeut of arts en dus niet bevoegd om diagnoses te stellen bij ziekte of blessures of andere verwondingen of aandoeningen. Een behandeling bij ULHC is niet medisch en ook niet bedoeld als alternatief voor een medische behandeling. Bent u onder behandeling van een arts of fysiotherapeut, dan dient u dit eerst af te stemmen met uw arts of fysiotherapeut.
• 8.3. In geval van 8.2 dient de klant dit eerst voorafgaande aan de behandeling bij ULHC te melden.

Artikel 9: Retreats
• 9.1 Een inschrijving voor deelname aan een retreat wordt door ULHC aanvaard met het voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
• 9.2 Inschrijving voor een retreat is pas definitief als de aanbetaling (20% van de reissom) is ontvangen.
• 9.3 Klant kan uitsluitend aan een retreat deelnemen, als vooraf de volledige bijdrage is voldaan.
• 9.4 ULHC behoudt zich het recht voor om ten aanzien van retreats organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

Artikel 10: Docentenopleidingen
• 10.1 Om toegelaten te worden tot de docentenopleidingen van ULHC dient Klant te voldoen aan de toelatingseisen, die door ULHC worden bepaald en die per docentenopleiding kunnen verschillen.
• 10.2 Inschrijving voor de docentenopleiding is pas definitief als de aanbetaling van EUR 250,- volledig is voldaan.
• 10.3 Klant kan de docentenopleiding uitsluitend volgen, als voor aanvang van de opleiding het volledige lesgeld is voldaan.
• 10.4 ULHC behoudt zich het recht voor om ten aanzien van de docentenopleidingen organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

Artikel 11: Annulering door leden ULHC
• 11.1 Annulering van de (hot) yogalessen van het lesrooster kan uitsluitend via het online reserveringssysteem (Punchpass) uiterlijk tot 2 uren voorafgaand aan de les. Hierna wordt de les afgeschreven van de rittenkaart/abonnement.
• 11.2 Annulering van workshops, cursussen, docentenopleidingen, behandelingen, diensten en de gratis kennismakingsgesprekken in het Vitality Centre kan uitsluitend schriftelijk via email plaatsvinden.
• 11.2 Annulering tot 24 uur voor aanvang van workshops, cursussen, docentenopleidingen, behandelingen, diensten en de gratis kennismakingsgesprekken in het Vitality Centre is kosteloos. Bij annulering nadien is Klant de volledige betaling verschuldigd. Dit geldt ook voor het gratis kennismakingsgesprek bij het Vitality Centre en zal het reguliere tarief voor het consult in rekening worden gebracht.
• 11.4 Annulering van workshops en cursussen heeft de volgende consequenties:
- Bij annulering tussen 6 tot 4 weken voor aanvang van de workshop of cursus wordt 50% van het lesgeld in rekening gebracht.
- Bij annulering tussen 4 tot 2 weken voor aanvang van de workshop of cursus wordt 50% van het lesgeld in rekening gebracht.
- Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de workshop of cursus is er geen recht op terugbetaling. Ook bij uitval tijdens de workshop of cursus wordt er geen lesgeld gerestitueerd.
• 11.5 Annulering van een docentenopleiding heeft de volgende consequenties:
-Bij annulering maximaal 14 dagen na inschrijving voor de opleiding worden geen kosten in rekening gebracht. Het inschrijfgeld van 250 euro wordt niet gerestitueerd.
- Bij annulering minimaal 12 weken voor aanvang van de opleiding wordt 30% van de opleidingskosten in rekening gebracht.
- Bij annulering tussen 12 en 6 weken voor aanvang van de opleiding wordt 50% van de opleidingskosten in rekening gebracht.
- Bij annulering tussen de 6 weken en 1 week voor aanvang van de opleiding wordt 70% van de opleidingskosten in rekening gebracht.
- Bij annulering binnen 1 week voor aanvang van de opleiding is er geen recht op terugbetaling. Ook bij uitval tijdens de opleiding wordt er geen lesgeld gerestitueerd.
• 11.6 Annulering van een retreat heeft de volgende consequenties:
- Bij annulering minimaal 12 weken voor aanvang van de retreat wordt 50% van de bijdrage in rekening gebracht.
- Bij annulering tussen 12 en 6 weken voor aanvang van de retreat wordt 70% van de bijdrage in rekening gebracht.
- Bij annulering binnen 6 weken voor aanvang van de retreat is er geen recht op terugbetaling. Ook bij uitval tijdens de retreat wordt er geen bijdrage gerestitueerd.
- Bij annulering maximaal 14 dagen na inschrijving voor de retreat worden geen kosten in rekening gebracht. Het inschrijfgeld (20% van de reissom) wordt niet gerestitueerd.

Artikel 12 Annuleringsprocedure ULHC
• 12.1 ULHC hanteert de volgende annuleringsprocedure bij het lesrooster van de (hot) yogalessen in studio Oost en West.
-Annulering vindt plaats in het geval van 3 reserveringen en lager oftewel de les vindt doorgang bij 4 reserveringen.
-Ochtendlessen (tot 12.00 uur): Indien in de avond om 22.00 uur voorafgaand de volgende dag de les 3 of minder reserveringen heeft wordt de les geannuleerd.
- Middaglessen (12.00 – 18.00 uur): Indien in de ochtend om 9.00 uur dezelfde dag de les 3 of minder reserveringen heeft wordt de les geannuleerd.
- Avondlessen (18.00 – 22.00 uur): Indien om 12.00 uur dezelfde dag de les 3 of minder reserveringen heeft wordt de les geannuleerd.
- De geannuleerde lessen worden niet afgeschreven.
- Het lesrooster is te vinden op de website. Dit rooster kan door ULHC desgewenst worden gewijzigd, ook behoudt ULHC zich het recht voor lessen te annuleren. Wijzigingen in het lesrooster geven geen recht op restitutie van reeds betaalde rittenkaarten, leskaarten, incasso abonnementen of verlenging hiervan.

Artikel 13 Huisregels
• 13.1 Klant moet altijd de volgende huisregels ULHC volgen:
-Kom fris naar de yogales, massage, behandeling of dienst in het Vitality Centre. Het gebruik van (geurloze) deodorant wordt zeer op prijs gesteld. In verband met mogelijke allergieën van andere klanten, wordt iedereen verzocht geen parfum, aromatherapie olie of andere geuren te dragen, en geen spray-deodorant in de kleedkamers te gebruiken.
- Draag schone (yoga)kleding tijdens de yogalessen en behandelingen, waar je makkelijk in kunt bewegen.
- Wij adviseren niet later dan twee uur voor de yogales te eten en in ieder geval geen yoga op een volle maag te beoefenen.

- In verband met de hygiëne vragen wij de schoenen in de hal uit te doen en de rest van het Centre op sokken, blote voeten of met binnen slippers te betreden.
- ULHC verhuurt yogamatten voor gebruik tijdens de yogales. De yoga mat dient na gebruik schoongemaakt en opgeruimd te worden door de Klant die daarvan gebruik heeft gemaakt.
- Graag vragen wij je Mindful met de ter beschikking “props” (bolsters, blokken, riemen, meditatie kussens…..) om te gaan en deze weer netjes op te ruimen zoals je deze in de studio hebt aangetroffen.
Om iedereen optimale (innerlijke) rust te gunnen, worden Klanten verzocht voor, tijdens en na de yogales niet te praten in de yogastudio en in de andere ruimten zachtjes te praten.
- Free telefoonzone. In verband met de optimale (innerlijke) rust wordt telefoneren in de ruimtes van ULHC niet op prijs gesteld. In het geval van een calamiteit of urgentie overlegt de Klant met de gastvrouw van de receptie voor een oplossing.
- De (lichamelijke) integriteit van Klanten en medewerkers van ULHC dient altijd gerespecteerd te worden. Seksueel gedrag c.q. seksueel getint gedrag wordt door ULHC niet getolereerd.
- Glaswerk, voor de veiligheid is glaswerk (glazen) alleen toegestaan in de Vitamin Lounge.
- 10 minuten aanwezigheid voor aanvang van de les: In verband met het tijdig starten van de lessen vragen wij je minimaal 10 minuten voor aanvang aanwezig te zijn. Het kan voorkomen dat je te laat komt door diverse redenen, dat kan iedereen overkomen. Echter houdt er rekening mee dat je andere stoort tijdens de concentratie oefening wanneer je de yoga studio te laat binnen komt. Probeer hier mindful mee om te gaan.
- Inchecken & Muntjes: Na het inchecken bij de receptie ontvang je een muntje voor de les voor het inleveren bij de docent voorafgaand de les.
- Studio West (Hot) Yoga: Gebruik van grote handdoek op de yoga mat is verplicht in verband met de hygiene van de door ons gratis ter beschikking gestelde yoga mat. Handdoek vergeten? Dan kan je bij de receptie voor 2 euro een hot yoga handdoek huren. Schoonmaken na gebruik van de yoga mat vindt plaats met azijn & papier en hierna ophangen bij de “Dirty Mats” op te hangen. Hierna worden de matten nog een keer door ons op de dag schoon gemaakt. Draag een t-shirt, hemd, kort of ¾ broek en neem een flesje water mee.
- Studio Oost: Schoonmaken na gebruik van de yoga mat vindt plaats met azijn & microvezel doekje en vervolgens wordt de mat op de stang opgehangen. Hierna worden de matten nog een keer door ons op de dag schoon gemaakt.

Artikel 14: Verplichtingen ULHC
• 14.1 ULHC behoudt zich het recht voor Klanten die naar haar mening de huisregels, zoals genoemd in Artikel 9, niet naleven, van verdere deelneming uit te sluiten. Uitsluiting laat iedere verplichting tot betaling zijdens klant onverlet.
• 14.2 De overeenkomst tussen partijen leidt voor ULHC tot een inspanningsverplichting, nimmer tot een resultaatsverplichting. Toelating van een Klant op grond van het voldoen aan de verstrekte toelatingsnormen houdt dus geen garantie in dat klant de les, cursus, workshop of opleiding met succes zal doorlopen c.q. afronden.
• 14.3 ULHC behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van reden een les, cursus, workshop of opleiding te annuleren of deelname van Klant te weigeren voorafgaand aan de start van een les, cursus, workshop of opleiding.
• 14.4 ULHC kan nimmer gehouden zijn cursussen en/of opleidingen te herhalen voor klanten die verhinderd waren deze bij te wonen. De betaling van gemiste lesdagen blijft onverminderd verschuldigd.

Artikel 15: Prijs en betaling
• 15.1 De prijzen zijn in euro’s inclusief omzetbelasting, tenzij anders vermeld.
• 15.2 Studenten van hogescholen en universiteiten en 65+ -ers krijgen, op vertoon van respectievelijk een collegekaart of een ID kaart, 10% korting op leskaarten en abonnementen voor yogalessen.
• 15.3 ULHC behoudt zich het recht voor om haar prijzen aan te passen. Aanpassing van de prijzen zal worden gecommuniceerd via prijskaarten in de studio en via de webwinkel, de website www.urbanlifehealthcentre.com
• 15.4 ULHC behoudt zich het recht voor een prijsstijging van kostprijsbepalende factoren, welke is ontstaan na het tot stand komen van de overeenkomst aan Klant door te berekenen.
• 15.5 De betalingen voor lessen, workshops, cursussen, retreats, docentenopleidingen, behandelingen en diensten in het Vitality Centre geschiedt vooraf. Na betaling ontvangt Klant een digitale kwitantie en wordt de leskaart/credit/ticket aangemaakt in Punchpass en op de account van de Klant bijgeschreven, als bewijs van deelname en betaling.
• 15.6 Bij niet-tijdige of niet-volledige betaling is Klant in verzuim zonder dat daartoe een aanmaning of ingebrekestelling is vereist en is ULHC gerechtigd om haar contractuele verplichtingen op te schorten c.q. Klant de toegang tot het pand te weigeren. Tevens is ULHC alsdan gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
• 15.7 Bij niet-tijdige of niet-volledige betaling is klant onverminderd het bovenstaande de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Daarnaast zijn alle met de invordering van het openstaande bedrag samenvallende kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke, verschuldigd. Eerst nadat Klant het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de rente en de kosten, heeft betaald, zal hij/zij weer worden toegelaten.

Artikel 16: Overmacht
• 16.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke buiten de directe invloed van ULHC liggende of elk voor haar redelijkerwijs niet voorziene omstandigheid, die de nakoming van de verplichtingen van ULHC uit de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. Dergelijke omstandigheden zijn onder meer: beperkende overheidsmaatregelen, mobilisatie, natuurrampen, pandemie, oorlog, oorlogsgevaar, revolutie, staking, inbeslagneming, beslaglegging, bijzondere weersomstandigheden, gebrek aan vervoermiddelen, dan wel geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van derden wier diensten worden ontvangen.
• 16.2 In geval van overmacht heeft ULHC het recht hetzij de nakoming van haar verplichtingen jegens Klant op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks ter keuze van ULHC.

Artikel 17: Aansprakelijkheid
• 17.1 Het afnemen van de diensten van ULHC is geheel voor eigen risico van Klant. Bij twijfel aan zijn/ haar gezondheid wordt Klant geadviseerd de huisarts te raadplegen. Klant is te allen tijde verplicht om eventuele gezondheidsklachten of andere fysieke bijzonderheden (bijv. zwangerschap, hoge bloeddruk, spier- of gewrichtsklachten, etc.) vooraf te melden bij de gastvrouw achter de receptie en docent/behandelaar/coach. En tevens te melden op het Registratieformulier. Onderbreek bij fysieke klachten een activiteit (bijv. pijn, kramp, duizeligheid, misselijkheid, etc.) en stel de docent/behandelaar/coach & gastvrouw direct daarvan op de hoogte.
• 17.2 ULHC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van Klant.
• 17.3 ULHC is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van Klant.
• 17.4 Schade die door Klant al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van ULHC, dienen te worden vergoed.
• 17.4 Klant vrijwaart ULHC voor aanspraken van derden. Klant zal personeelsleden van ULHC, door ULHC ingeschakelde derden en personeelsleden van deze derden nimmer aansprakelijk kunnen stellen.

Artikel 18: Opschorting en ontbinding
• 18.1 Indien voor het tijdstip van levering van diensten aan Klant blijkt dat laatstgenoemde niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting jegens ULHC, heeft ULHC het recht de nakoming van al haar verplichtingen jegens Klant op te schorten dan wel de overeenkomst met Klant, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, één en ander onverminderd de overige rechten van ULHC in een dergelijk geval.

Artikel 19: Privacy
• 19.1 Als je bij ULHC een abonnement, rittenkaart of leskaart hebt, een abonnement, rittenkaart of leskaart wilt aanschaffen, een training volgt of wilt volgen, een behandeling wilt boeken, of een andere dienst wilt afnemen, uit interesse onze website bezoekt, gebruik maakt van onze app of reageert op onze social media-uitingen, dan hebben wij bepaalde persoonsgegevens van je nodig. Over de verwerking van jouw persoonsgegevens door ULHC willen we transparant zijn, vandaar deze privacyverklaring. Vanzelfsprekend gaat ULHC uiterst zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en leeft de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na. Wij hebben voor jou op een rijtje gezet welke gegevens wij van jou verwerken, waarom wij dat doen en hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze jij invloed kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens door ULHC.
• 19.2 Welke persoonsgegevens worden door ons verwerkt? ULHC verwerkt persoonsgegevens. Volgens de AVG zijn persoonsgegevens “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dit zijn dus alle gegevens die direct of indirect tot jouw persoon te herleiden zijn.
- Gegevens van onze klanten Wanneer je voor de eerste keer een dienst afneemt van ULHC verwerken wij in ieder geval jouw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht en geboortedatum. Ook als je al ULHC klant bent, blijven wij dit soort persoonsgegevens van jou verwerken. Bij gebruik van de diensten van ULHC worden, afhankelijk van welke diensten worden afgenomen, ook de volgende persoonsgegevens verwerkt: klantnummer, bezoekregistratie aan de studio/ vitality centre, laatste bezoek aan de studio, type abonnement en/of lessenkaart, informatie die je eventueel aan onze klantenservice hebt opgegeven, jouw financiële status bij ULHC (afgenomen diensten en producten en of deze zijn betaald), eventuele gegevens die je hebt ingevuld m.b.t. relevante blessures en/of gezondheid.
-Gegevens van onze websitebezoekers Van bezoekers van onze website, worden eveneens persoonsgegevens verwerkt. Het gaat daarbij om persoonsgegevens die je op onder meer de contactpagina of de webshop zelf invult, zoals jouw e-mailadres, naam, adres, woonplaats, huidige locatie of een telefoonnummer.
- Social media-uitingen De gegevens die je zelf invult op social media of die wij verzamelen naar aanleiding van jouw reacties op social media-uitingen worden door ULHC verwerkt. Het kan daarbij gaan om persoonsgegevens die je op onder meer de contactpagina van het betreffende platform zelf invult, zoals jouw e-mailadres, naam, adres, woonplaats of een telefoonnummer.
• 19.3. Met welk doel verwerken wij jouw gegevens?
- Dienstverlening ULHC verwerkt jouw gegevens om haar diensten aan je te kunnen leveren. Voor het aanmaken van een account waardoor je toegang tot de studio van ULHC krijgt, het in behandeling nemen en beantwoorden van vragen en klachten, het opstellen, en het versturen en incasseren van facturen.
- Informeren ULHC verwerkt jouw gegevens om je hoofdzakelijk via e-mail te kunnen informeren (of in een enkel geval telefonisch). Je ontvangt informatie over de status van jouw abonnement of leskaart. Ook ontvang je informatie over gelijksoortige producten en diensten van ULHC. Voor deze berichten zal je je moeten aanmelden en kun je je te allen tijde afmelden.
- Analyses & (markt)onderzoek Jouw persoonsgegevens kunnen wij gebruiken voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om de diensten van ULHC te verbeteren. Ook kunnen we je vragen of je mee wilt doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek om zo onze dienstverlening te kunnen verbeteren. Jij beslist zelf of je hieraan mee wilt doen door toestemming te geven of niet.
- Rapportage ULHC verwerkt gegevens van klanten voor het doen van statistische analyses en het maken van managementrapportages. Op basis van die analyses en rapportages worden beslissingen gemaakt, producten en diensten geëvalueerd en wordt gekeken of campagnes effectief zijn. Gegevens van klanten worden hiervoor op geaggregeerd niveau gebruikt. Geaggregeerd wil zeggen dat de gegevens geen informatie over individuele leden bevat, maar enkel informatie over bepaalde groepen bevat zoals gebaseerd op gebruik, leeftijd of nieuwe klanten.
- Contact met klanten Als je contact met ons opneemt of wij contact met je opnemen per telefoon, e-mail, via social media, chat of op een andere manier, dan worden jouw gegevens geregistreerd. Zo kunnen medewerkers van ULHC later zien dat er al eerder contact met je is geweest en waarover. Zo kunnen wij je sneller en beter helpen. Denk bijvoorbeeld aan vragen over de dienstverlening, klachten, facturen en betalingen, indien je mee doet aan marktonderzoek en bij verkoopgesprekken.
- Wettelijke verplichting ULHC kan op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de Belastingdienst daarom verzoekt.
• 19.4 Hoe gaan wij om met de beveiliging van jouw gegevens? ULHC zorgt voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onder andere verlies, vernietiging of beschadiging, onbevoegde kennisname of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit doen wij onder andere door het nemen van fysieke en organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging, het afschermen van iedere computer met gebruikersnaam en wachtwoord en autorisatiemanagement zodat jouw gegevens niet voor alle medewerkers van ULHC zijn in te zien. Maar ook het up-to-date houden van software en het regelmatig testen van onze beveiligingsmaatregelen hoort hierbij.
• 19.5 Hoe lang bewaren wij jouw gegevens? Wij bewaren jouw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij jouw gegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan. De uiteindelijke bewaartermijn verschilt per soort persoonsgegevens. Als je een abonnement of leskaart van ULHC hebt, dan bewaren wij jouw gegevens in ieder geval gedurende de looptijd van je abonnement of leskaart. Na afloop van de bewaartermijn worden jouw persoonsgegevens geanonimiseerd dan wel gewist.
• 19.6 Maakt ULHC bij de verwerking van gegevens gebruik van diensten van derden? ULHC maakt gebruik van diensten van andere partijen. Dit gebeurt pas na screening op het gebied van security en privacy en pas nadat het bedrijf een overeenkomst met betrekking tot het gebruik en de bescherming van persoonsgegevens heeft getekend. Werkzaamheden waarbij derde partijen zijn betrokken zijn: (online) marketing, marktonderzoek, incasso, adverteren en analyseren van effectiviteit van advertenties, webanalyse en applicaties/SaaS-diensten waarvan gebruik wordt gemaakt in het kader klantenadministratie, klantenservice en marketing, mobiele app, telefonische contacten en bankverkeer.
• 19.7 Verstrekt ULHC gegevens aan derden? ULHC verstrekt of verkoopt in beginsel geen gegevens aan derden. ULHC kan echter op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de Belastingdienst daarom verzoekt.
• 19.8 Hoe kun je invloed uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens? In de AVG zijn een aantal rechten van betrokkenen vastgelegd. Iedereen heeft het recht zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of aan te vullen, te laten wissen, een beperking van de verwerking te vragen, te laten overdragen en kan bezwaar maken tegen verwerking van zijn of haar persoonsgegevens.

Hierna volgt een korte uitleg over de verschillende rechten.
- Inzage gegevens Je hebt recht op inzage van jouw persoonsgegevens en een kopie daarvan te ontvangen.
- Rectificatie gegevens Je hebt recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren indien deze onjuist zijn en te laten aanvullen indien deze onvolledig zijn. Er bestaat de mogelijkheid toegang te krijgen tot de persoonlijke gegevens die ULHC bewaart. Ook bestaat de mogelijkheid via je eigen account onjuiste informatie/onjuiste gegevens te wijzigen.
- Wissen gegevens Je kunt verzoeken om jouw persoonsgegevens te wissen en dit wordt gehonoreerd in de volgende gevallen: omdat de gegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt, omdat je jouw toestemming intrekt, omdat je succesvol bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, omdat de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
- Beperking van de verwerking Je hebt het recht om de beperking van een verwerking te verzoeken en te verkrijgen in een aantal specifieke gevallen: gedurende de periode van betwisting van de juistheid van persoonsgegevens en de controle daarvan, indien de verwerking onrechtmatig is gebleken maar je toch niet wilt dat de gegevens worden gewist, indien ULHC de gegevens niet meer nodig heeft maar jij de gegevens nog nodig hebt voor een rechtsvordering en wanneer je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking en nog wacht op het antwoord op het bezwaar. Je verzoekt als het ware de persoonsgegevens te markeren (tijdelijk op slot te doen) met als doel de verwerking in de toekomst te beperken.
- Overdraagbaarheid gegevens Je hebt recht om jouw gegevens te laten overdragen. Hiermee kun je een kopie van jouw persoonsgegevens vragen en krijgen die bijvoorbeeld bruikbaar is bij een andere dienstverlener. De gegevens zullen in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm worden verstrekt. Denk daarbij aan een Excel-bestand, CSV-bestand of zullen downloadbaar zijn. Dit recht geldt enkel indien de verwerking van de gegevens berust op toestemming of een overeenkomst en indien de verwerking via geautomatiseerde procedures wordt verricht.
- Bezwaar tegen verwerking Je hebt altijd recht om op grond van redenen die met jouw specifieke situatie te maken hebben tegen: de verwerking van je persoonsgegevens op grond van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag mocht ULHC die zijn toegekend en indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ULHC of een derde, wanneer jouw belangen zwaarder wegen. Wil je gebruik maken van een van jouw rechten, dan doe je dat als volgt. Je kan jouw verzoek per e-mail sturen naar receptie@ulhc.nl.

Of je kunt per post een verzoek sturen naar: Urban Life Health Centre, T.a.v. de Team Hospitality, Van Aalstlaan 400, 2722 RX Zoetermeer, Nederland. Vermeld bij jouw verzoek altijd om welk verzoek het gaat: “inzage verzoek”, “rectificatie verzoek”, etc. en vermeld jouw naam, adres en telefoonnummer. Binnen uiterlijk een maand na ontvangst van het verzoek ontvang je een reactie. Voor vragen over deze privacyverklaring en over het beleid van ULHC kun je contact opnemen met receptie@ulhc.nl

Artikel 20: Auteursrecht en (Intellectueel) eigendom
• 20.1 Van het door ULHC verstrekte lesmateriaal blijven alle rechten voorbehouden. Niets uit de uitgave(n) mag digitaal worden opgeslagen of openbaar worden gemaakt in enigerlei vorm of enigerlei wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ULHC. Het is niet toegestaan het lesmateriaal aan derden ter beschikking te stellen.

Artikel 21: Klachten
• 21.1 Klachten kunnen schriftelijk, per mail of telefonisch worden ingediend onder vermelding van datum, plaats, de situatie waar de klacht betrekking op heeft en uw voorstel om tot een oplossing te komen. ULHC zal binnen vier weken na ontvangst reageren met een voorstel tot oplossing. Bij onduidelijkheid zal ULHC contact opnemen met de indiener van de klacht. Indien de klacht betrekking heeft op een docent / behandelaar zal contact opgenomen worden met de docent/behandelaar. Daarna volgt een voorstel ter oplossing van uw klacht.
• 21.2 Mochten ULHC en klager het niet eens worden over een oplossing, dan wordt de klacht voorgelegd aan de Geschillencommissie Algemeen van de Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken. De uitspraak van de Geschillencommissie is bindend voor partijen.
• 21.3 Klachten worden geregistreerd bij ULHC en worden vertrouwelijk behandeld. Klachten zijn omwille van de privacy alleen inzichtelijk voor direct belanghebbenden.

Artikel 22: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
• 22.1 Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
• 22.2 Geschillen welke naar aanleiding van een overeenkomst mochten ontstaan, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag.