Wil Landman
GZ-Psycholoog
PSYCHOLOGIE

"Het doel van het leven is jezelf worden! Terug naar je basis in contact met jezelf."

Als mens streef je naar een leven vol plezier, voldoening en zingeving in verbondenheid met anderen. Dit is wat ik iedereen toewens om in het leven te realiseren, het is een levenslang proces. Soms is het zo dat er, tijdens dat proces, een stagnatie plaatsvindt waarbij een mens in de problemen kan komen met zichzelf en/of met zijn omgeving.

Wat ik beoog is mensen daarin bij te staan op verschillende manieren, passend bij de persoon en de klachten, om het proces tot wording weer op gang te krijgen. Het resultaat daarvan moet zijn dat de mensen zelf weer verder kunnen, meer in harmonie met zichzelf en met hun omgeving.

Tijdens de opvoeding moeten volwassenen tegemoet komen aan de basisbehoeften van een kind. Als dit niet, op een aan de ontwikkelingsfase van het kind aangepaste manier, gebeurt veroorzaakt dat pijn, frustratie, wanhoop en vervreemding. Deze klachten kunnen zich ook in het volwassen leven blijven voordoen of tijdens een crisis of uitputtingsslag naar de oppervlakte komen.

Ik werk zo praktisch mogelijk met mensen en neem in eerste instantie hun lichaam als vertrekpunt, als basis. Vaak zijn er lichamelijke klachten als bijvoorbeeld vermoeidheid, hyperventilatie en vele lichamelijke klachten die een psychische oorzaak hebben. Dit vraagt zowel een psychologische benadering voor de geest als een hele praktische benadering voor het lichaam. Het lichaam is zo concreet dat het vast te pakken en te beïnvloeden is. Door zelf aan de slag te gaan met methodieken, onder meer ademhalingsoefeningen, luisteren naar de signalen van het lichaam, krijgt een mens al snel wat meer controle over zijn klachten. Hierdoor kun je eerder grenzen signaleren, stellen en handhaven en kunnen bepaalde klachten zelfs verdwijnen. Het geeft zowel bij angst-, bij depressieve klachten, als bij een burnout al snel resultaat waardoor ook de psychologische behandeling wordt bevorderd.

Terug naar de basis, een gezonde geest in een gezond- en/of evenwichtig lichaam. De associatie die dat bij mij oproept zijn de meest basale elementen in de natuur als: aarde (het lichaam), water (de lichaamsvloeistoffen), vuur (de lichaamstemperatuur en de verbranding) en lucht (de ademhaling, zuurstof, de ruimte).

Daarnaast moet de mens in zijn jeugd in voldoende mate zijn bevredigd in zijn basisbehoeften: plaats, voeding, bescherming, steun en begrenzing.
Als de balans in een van de basiselementen of basisbehoeften is verstoord ontstaat er een probleem, een stagnatie in de ontwikkeling en het welbevinden, zowel op het lichamelijke vlak als op het psychische vlak. Ik ga er daarbij vanuit dat beide zeer sterk met elkaar verbonden zijn zowel letterlijk als figuurlijk.

Tijdens de vele jaren studie en het werken als therapeut heb ik mij door velen, cliënten, docenten en collega-therapeuten laten inspireren.
Met Yoga kwam ik als tiener al in aanraking, waardoor ik in het laatste jaar van de middelbare school, in de naschoolse activiteiten, al yogalessen gaf. Dit was voor mijn yogadocent aanleiding mij te wijzen op een opleiding tot yoga docent. Deze rondde ik na 2 jaar in 1980 af bij The Divine Life society gegeven door Swami Sivananda Hridayananda en Hamsa Noske-Lens en vele leraren uit India. Op uitnodiging van Swami Vishnudevananda heb ik in 1984 bij de Yoga Vedanta Forest Academy nog een internationale yoga docentenopleiding gedaan. Gedurende vele jaren ben ik, naast mijn gewone werk en studies, yogalessen blijven geven en heb ik yoga weekenden mede georganiseerd.
Na een aantal jaar bestudering van de Yoga en Oosterse filosofie, begon het aan mij te knagen dat ik zo weinig wist van mijn Westerse wortels en dacht met een studie filosofie die kennis goed te kunnen aanvullen. Voor toelating werd geadviseerd om via de propedeuse psychologie in te stromen. Tijdens die psychologiestudie in Leiden raakte ik dermate geïnspireerd door professor René Diekstra en zijn enthousiasme dat ik besloot toch door te studeren voor het doctoraal klinische- en gezondheidspsychologie.
Na het afstuderen ben ik in 1990 met 2 collega’s het bureau Triade in Delft voor eerstelijnspsychologische hulpverlening gestart. Na 17 jaar ben ik zelfstandig verder gegaan onder de naam Landman psychologie in Zoetermeer.

Ik ben geregistreerd in het register BIG van de overheid als gezondheidspsycholoog en heb vele verschillende cursussen en opleidingen gedaan o.m. op het gebied van cognitieve gedragstherapie, hypnotherapie, cliëntgerichte therapie, schemagerichte therapie, focussing, Acceptance- en commitmenttherapie (ACT) en Pesso-psychotherapie (lichaamsgerichte psychotherapie).
In 2011 ben ik een samenwerking aangegaan met Els Mohle organisatieadviseur/verandermanager onder de naam mohle+landman (www.mohlelandman.nl). Wij verbinden kennis over (re)organisatieverandering met kennis over gedrag- en het relationele, het dynamische tussen mensen en de dynamiek van organisaties. Vanuit die functie geef ik onder meer ook individuele- en team coaching aan managers ook indien gewenst in een mix van e-coaching.

Blended e-mentalhealth: In 2013 heb ik samen met de softwareontwikkelaars van Intralis onder de naam Co-acting een webapplicatie ontwikkeld voor e-mentalhealth waarin cliënten dmv een online dossier kunnen werken aan bij hen passende oefeningen en opdrachten en informatie dmv tekst, video, audio, chat of skype.
Behalve als zelfstandig gevestigd therapeut, met ervaring in verschillende samenwerkingsverbanden, heb ik op diverse werkgebieden en -niveaus ervaring opgedaan. Voorbeelden hiervan zijn het sociale verzekeringsveld, onderwijs, milieu, zorg, overheid, jeugd- en achterstandsbeleid en bedrijfsleven. Ik heb verschillende functies vervuld zowel uitvoerend, in beleid, als supervisor, ondersteunend, coördinerend in multidisciplinair verband en als projectleider.

De zorgverzekeraars en de overheid perken helaas de psychologische behandelmogelijkheden in zeer grote mate in. Diverse therapierichtingen die niet op zeer grote schaal, met zeer hoge kosten, door middel van wetenschappelijk onderzoek aantoonbaar passend per specifieke diagnose bewijs leveren dat ze werkzaam zijn worden uitgesloten van vergoeding in de basisverzekering. Ieder mens dient in een behandelprotocol te passen en in mijn praktijk dienen mensen ook voor- tussen en na de behandeling gemeten worden aan de hand van vragenlijsten.
Door al het meten, het persen van clienten in een behandelprotocol die ze niet willen of kunnen gebruiken, wordt helaas de mens vergeten.

Ieder mens is anders, heeft een andere geschiedenis en andere omstandigheden en dus ook andere overlevingsstrategieen dus behandeling dient maatwerk te bieden ipv alleen maar protocol. Dat is mijn ervaring en die van mijn clienten. Protocol wanneer het kan en aanvullend dat wat men nodig heeft is mijn mening.

Nu is de cirkel weer rond, de psychologie gaat steeds meer richting de mindfullnesskant, leefstijl en het lichaam krijgt steeds meer een grotere rol in relatie tot psyche waardoor ik nu terug ben bij waar ik begon de yoga, meditatie, leefstijl. Dit was voor mij aanleiding om ook op het gebied van de oosterse geneeskunde te starten met de opleiding Ayurvedische geneeskundige.

Tarief

Mijn tarief is €90 / uur